Termeni și Condiții de utilizare pentru comanda și plata testului Linea Vita în cadrul site-ului.

Propietarul acestui site este Cytogenomic Medical Laboratory, identificat prin numar inregistrare in Registrul Comertului J40/6937/2007, Cod Unic de Identificare Fiscala 21515867, la adresa Calea Floreasca, Nr 35, Sector 1, Bucuresti, Cod Postal : 014453, Telefon: +40 021 233 13 54  

Testul genetic Linea Vita este dezvoltat de catre Cytogenimc Medical Laboratory.

Utilizarea site-ului lineavita.ro, si accesul la serviciile oferite reprezinta o acceptare din partea utilizatorului a termenilor si conditiilor de confidentialitate, detaliate mai jos. Utilizatorul va avea acces permanent la Termenii si Conditiile pentru utilizarea site-ului pentru a le putea consulta in orice moment. In situatia in care nu esti de acord cu aceste conditii, iti solicitam sa nu utilizezi serviciile disponibile pe pagina noastra de internet. Lineavita.ro isi rezerva dreptul de a actualiza si/sau revizui Termenii si Conditiile in orice moment, fara notificare prealabila.

Funcția de comandă și plată a testului Linea Vita este pusă la dispoziția oricărui utilizator al site-ului, în cadrul Secțiunii din site purtând denumirea  Shop Online,  în vederea plasării unei comenzi constând în achizitia pachetului LineaVita, și efectuării plăților corespunzătoare comenzilor plasate, în considerarea Termenelor și Condițiilor prezentate în cele ce urmează.

Plata online – credt card/card debit

Lineavita.ro ofera accesul la platforma de plati online prin intermediul Netopia Payments ( VISA si MASTERCARD), doar sub rezerva acceptarii de catre client a acestor termeni si conditii. Utilizatorul poate plati cu cardul sau de credit sau de debit. Tranzactiile sunt securizate si nu prevad stocarea datelor de card folosite in platile online catre Linea Vita.

Definiții

I.1. Funcția de comandă și plată de analize medicale (denumită în cele ce urmează ”Funcția de comandă și plată”) – funcție disponibilă în cadrul site-ului prin care se pune la dispoziția utilizatorului posibilitatea de a comanda și a plăti pachetul de analize Linea Vita, disponibil în cadrul funcției, conform informațiilor prezentate în cadrul Secțiunii Shop Online; comanda și plata pachetului de analize Linea Vita de către utilizator se vor realiza conform Termenelor și Condițiilor prezentate mai jos.

I.2.  Pachetul LiveaVita disponibil în cadrul Funcției de comandă și plată – care poate fi adăugat în Coșul meu și plătit prin intermediul Funcției de comandă și plată din cadrul site-ului, semnalizate în mod corespunzător la momentul plasării comenzii. 

I.3. Contract – acordul de voințe dintre Titular (CYTOGENOMIC MEDICAL LABORATORY) și Utilizator format în condițiile prevăzute de prezentele Termene și Condiții;

I.4. Titular – Cytogenomic Medical Laboratory;

I.5. Utilizator – persoana care utilizează funcția disponibilă în cadrul site-ului pentru a comanda și plăti online pachetul LineaVita. 

Mecanismul Funcției de comandă și plată

II.1. Prin utilizarea Funcției de comandă și plată, utilizatorul site-ului poate selecta Pachetul LiveaVita disponibil în cadrul Funcției de comandă și plată pe care dorește să il comande, prin adăugarea pachetului în Coșul meu cu ajutorul butonului ”Adăugă în Coșul meu”/ pictograma reprezentând Coșul de cumpărături dispus în dreptul detalierii pachetului Linea Vita, în cadrul Funcției de comandă și plată.

Comenzile plasate în mediul online pot face obiectul unor reduceri de preț, care vor fi comunicate în mod corespunzător pe site.

II.2. În vederea plasării comenzii cu privire la pachetul selectat, Utilizatorului  i se vor solicita următoarele date: nume, prenume, adresa pentru livrarea coletului, adresă de e-mail si numarul de telefon. Pentru plasarea cu success a comenzii, Utilizatorul are obligația să confirme ca acceptă prezentul document, reprezentând Termenii și Condițiile de accesare a Funcției de comandă din cadrul site-ului Cytogenomic Medical Laboratory, precum și să confirme că a citit și a înțeles Politica de confidențialitate.

II.3. Ulterior introducerii datelor solicitate conform dispozițiilor art. II.2. de mai sus, Utilizatorul va plasa comanda în cadrul Funcției de comandă și plată prin selectarea opțiunii ”Continuă cu plata”.

II.4. Utilizatorul va selecta opțiunea ”Plătește” afișată în cadrul interfeței online pentru a efectua plata sumei de bani aferentă Pachetul Livea Vita. 

II.5. Efectuarea plății corespunzătoare Pachetul Livea Vita comandate se poate realiza în cadrul site-ului prin utilizarea unui card bancar acceptat de procesatorul de plăți mobilpay.ro: Visa sau Mastercard (pentru mai multe informatii puteți accesa site-ul: (https://www.mobilpay.ro/ro/faq-merchant/card). Pentru finalizarea tranzacției în cadrul platformei online spre care Utilizatorul este redirecționat în vederea efectuării plății – către serviciul electronic al procesatorului de plăți – https://secure.mobilpay.ro/ – Utilizatorul trebuie să introducă toate datele necesare autorizării tranzacției, așa cum acestea sunt solicitate în cadrul platformei procesatorului de plăți. Ulterior, Utilizatorul va trebui să completeze datele cu caracter personal solicitate de procesatorul de plăți pentru facturare și din motive de securitate, precum: adresă, număr de telefon, adresă de e-mail. Aceste date nu sunt prelucrate în nici un fel de către Titular. Pentru mai multe detalii privind prelucrările de date efectuate de către procesatorul de plăți vă rugăm să consultați Politica de Confidențialitate a acestuia. Opțiunea ”Plătește”  va activa în cadrul interfeței online sistemul de plata 3D Secure, fără a presupune ca Utilizatorul să părăsească interfața online.

II.6. Procesarea cu succes a plății – confirmată într-o primă etapă de procesatorul de plăți – este urmată de transmiterea de către Titular a unui mesaj electronic de confirmare a procesării plății către Utilizator. 

II.7. Finalizarea plății este urmată de transmiterea către Utilizator a unei confirmări de comandă, prin e-mail. Contractul dintre Titular și Utilizator se încheie la momentul transmiterii confirmării comenzii prin e-mail de către Titular, în considerarea adresei de e-mail furnizată de către Utilizator anterior plasării comenzii conform art. II.2. de mai sus.

II.8. Confirmarea comenzii transmisă prin e-mail va cuprinde principalele elemente ale Contractului încheiat între Titular și Utilizator cu privire la achizitia Pachetului LiveaVita, precum și mențiuni exprese cu privire la Termenul de executare a Contractului de către Utilizator.

II.9. Comanda achiziționată prin Funcția de comandă și plată din cadrul site-ului va fi livrată în termen de 2 zile lucrătoare de la data confirmării comenzii transmisă prin e-mail către Utilizator, la adresa precizată anterior plasării comenzii. 

III. Rezoluțiunea Contractului de către Titular

III.1. În ipoteza în care Utilizatorul nu respectă Termenul de executare a Contractului, respectiv nu trimite proba bucala înapoi la Cytogenomic Medical Laboratory în vederea efectuării analizelor comandate prin utilizarea Funcției de comandă și plată în termen de 30 de zile calendaristice de la momentul transmiterii către Utilizator a mesajului de confirmare a plății, Contractul se consideră încetat de drept, fără a fi necesară îndeplinirea unor alte formalități de către Titular, inclusiv fără punere în întârziere sau intervenția instanțelor de judecată sau a altor organe jurisdicționale.

Ca efect al rezoluțiunii de drept, Titularul nu mai este tinut sa efectueze analizele comandate prin utilizarea Funcției de comandă și plată.

III.2. În cazul prevăzut la art. III.1. de mai sus, rezoluțiunea de drept operează la ora 23:59 a celei de-a 30-a zi calendaristică a Termenului de executare a Contactului, Utilizatorul fiind de drept în întârziere prin simpla împlinire a termenului stabilit pentru executarea obligației.

III.3. Prezenta Secțiune reprezintă un Pact comisoriu pentru activarea căruia se impune o neexecutare culpabilă, imputabilă din partea Utilizatorului.

III.4. În cazul rezoluțiunii de drept a Contractului prin activarea Pactului comisoriu, suma plătită de către Utilizator la momentul utilizării Funcției de comandă și plată online va fi reținută de către Titular și nu va fi restituită Utilizatorului decât dacă acesta restituie Titularului pachetul LineaVita sigilat și solicită restituirea sumei achitate în mod expres în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data rezoluțiunii de drept menționată la punctul III.1., prezenta constituind clauză penală. 

III.5. În cazul în care Utilizatorul solicită restituirea sumei de bani, conform articolului III.4. de mai sus, acesta va formula o cerere scrisa care va conține cel puțin urmatoarele: numele, prenumele utilizatorului, numărul de comandă. În acest sens, Utilizatorul va utiliza adresa de contact: office@cytogenomic.ro

III.6. Urmare solicitarii prevazute mai sus, Titularul va rambursa Utilizatorului suma achitată pentru analizele comandate în termen de cel mult 30 zile de la data solicitarii. În acest caz, Utilizatorul va suporta în totalitate costul transportului pachetului către Cytogenomic Medical Laboratory, acest cost putând fi reținut de către Titular din suma care trebuie restituită Utilizatorului în situația în care transportul a fost plătit de Cytogenomic Medical Laboratory.

  1. Dreptul utilizatorului de a se retrage din Contract

IV.1. Utilizatorul are dreptul de a se retrage din Contract, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 30 zile de la momentul primirii de către utilizator a mesajului de confirmare a procesării plății, împreună cu informații esențiale privind comanda pachetului LiveaVita efectuată prin utilizarea Funcției de comandă și plată. Acest drept poate fi exercitat numai in cazul neefectuării analizei si fara sa fi fost desigilat kit-ul LineaVita aflat in pachetul comandat prin utilizarea Funcției de comandă și plată.

IV.2. Pentru a își exercita dreptul de retragere, Utilizatorul va transmite în atenția Titularului, anterior expirării termenului de 30 zile referit la punctul IV.1. mai sus, o declarație neechivocă cu privire la exercitarea dreptului de retragere care va conține cel puțin numele, prenumele utilizatorului, numărul de comandă. În acest sens, Utilizatorul va utiliza adresa de contact office@cytogenomic.ro

IV.3. Urmare a exercitării dreptului de retragere de către utilizator, Titularul va rambursa Utilizatorului suma achitată pentru analizele comandate în termen de cel mult 30 zile de la data la care declarația neechivocă a utilizatorului de exercitare a dreptului de retragere a fost comunicată în atenția sa.

  1. Forța majoră

V.1. Toate evenimentele de forță majoră definite de legislația română reprezintă un motiv de suspendare si stingere a obligațiilor ce incumbă Titularului în baza Contractului încheiat cu utilizatorul cu privire la analizele comandate de acesta din urmă în cadrul site-ului prin utilizarea Funcției de comandă și plată.

V.2. Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale decurgând din aceste Termene și Condiții de utilizare a Funcției de comandă și plată, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil.

V.3. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți anularea comenzii, fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

  1. Reclamații și litigii

Aceste Termene și Condiții sunt supuse legislației din România. În caz de apariție a unor dispute, Utilizatorul va putea sa depună reclamații către office@cytogenomic.ro pentru a ajunge la o soluționare amiabilă. Însă, în condițiile în care nu s-a ajuns la o înțelegere amiabilă între părți, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din România.

VII. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea tuturor datelor furnizate de dumneavoastră în vederea prestării serviciului Plata Online, se realizează în conformitate cu Politica de Confidențialitate disponibilă la:  https://cytogenomic.ro/termeni-si-conditii-politica-cookie-prelucrare-date-personale/

Prin UTILIZAREA FUNCȚIEI DE PLASEAZĂ COMANDA ȘI PLATĂ vă exprimați în mod expres acordul cu privire la următoarele prevederi ale acestor TERMENE ȘI CONDIȚII: ”DEFINIȚII”, ”MECANISMUL FUNCȚIEI DE COMANDĂ ȘI PLATĂ”, ”REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI DE CĂTRE TITULAR”, INCLUSIV ART. III.4 INSTITUIND O CLAUZĂ PENALĂ, ”DREPTUL UTILIZATORULUI DE A SE RETRAGE DIN CONTRACT”, ”FORȚA MAJORĂ”, ”RECLAMAȚII ȘI LITIGII”.

Prezentele Termene si conditii de utilizare a Functiei de comanda sunt aplicabile incepand cu data de 17.05.2022.